De Heensche en Corona!

14-03-2020

In navolging van de NGF, en de adviezen van NOC*NSF en het RIVM, betreffende de preventie van een infectie met het Coronavirus, heeft het bestuur van onze vereniging de navolgende  maatregelen genomen en geeft u hierbij de onderstaande adviezen.

De Algemene Ledenvergadering van donderdag 2 april 2020 gaat NIET door.
Deze ALV wordt tot nader order uitgesteld.

De Voorjaarswedstrijdvan zaterdag 4 april 2020 gaat eveneens NIET door.
In onderling overleg met de wedstrijdcommissie zal nog nader worden bekeken of er een
inhaalwedstrijd zal worden georganiseerd.

Alle door de vereniging georganiseerde Competitiewedstrijden gaan ook NIET door.

Overwegingen.
Vanzelfsprekend is de infectiekans bij het spelen van een partijtje op de golfbaan nihil.
Deze infectiekans wordt vooral bepaald door het samenkomen vóór en ná het golfevenement als men met meerdere golfers in het Grand Café bijeen zit.
Er is weliswaar een globale richtlijn afgegeven van niet meer dan honderd personen, maar wij moeten ons daarbij wel goed realiseren dat het merendeel van onze actief spelende leden qua leeftijd zeker tot de risicovolle groep behoort, en dan dient ook deze 100-grens vanzelfsprekend naar beneden te worden aangepast.

Adviezen.
Als spelers samen een spelletje golf willen spelen is daar op zichzelf dus niets op tegen.
Wij blokkeren hierbij dan ook niet de damesochtend, de herenochtend, de maandagavond en de zaterdagmorgenevenementen, maar halen daar in ieder geval wél het wedstrijd/competitie element van af om te voorkomen dat iemand zich tóch geroepen voelt om deel te nemen.
Gezien het totaal aantal deelnemers aan deze speelmomenten kan, conform de gestelde norm, best bijeen gekomen worden, mits men wél daarbij de eigen verantwoordelijkheid serieus neemt!

Dus:

  • Bij verkoudheid, niesbuien, keelpijn en zeker bij koorts: Blijft gewoon thuis !!!
  • Hou je aan de preventieregels: Geef elkaar géén hand, geen direct lichamelijk contact.
  • Vergeet ook niet na de toiletgang écht goed de handen te wassen.
  • Was je handen ook direct ná het golfen vóórdat je verder naar binnen gaat.
  • Ga vóór en ná een golfspelmoment niet hutje-mutje bij elkaar zitten in het Grand Café; er is immers ruimte genoeg.

Aanvullend: 16-03-2020

De maatregelen tegen het coronavirus zijn, zoals jullie ongetwijfeld hebben gehoord, aangescherpt.
Alle sportclubs worden, en de golfautoriteiten geven alle verenigingen en golfbanen het advies deze maatregel op te volgen. Zie hiervoor de uitgebreidere informatie in de bijlage.

Dit betekent in ieder geval dat de NGF-competitie voor 2020 geheel is afgelast.

Wij houden ons als vereniging ook aan de richtlijnen en lassen tot nader order alle activiteiten af.
Inmiddels hebben de jaarkaarthouders van de firma Akkermans al bericht ontvangen dat ook de golfbaan, conform de adviezen, voorlopig is gesloten.

Wij hopen hiermee vooral elkaar te helpen.
Het bestuur.