UPDATE 1 juli 2020

Beste allemaal,

Per 1 juli mogen we weer wat “losser” gaan golfen.

Vanzelfsprekend wel met de bekende Corona-beperkingen:

 • We blijven nog steeds op 1,5 meter van elkaar.
 • De vlaggenstok en elkaars spullen raken we niet aan.
 • Scorekaarten worden niet uitgewisseld. (zie protocol onderaan dit bericht)

Deze update gaat over uitbreidingen en de herstart van:
Dames-, en Herenochtend 
* Maandagavondcompetitie.
*
 Zomercompetitie.
* Wedstrijden.

Dames-, en Herenochtend.
Tot groot genoegen zijn we weer gestart, en kunnen dat nu verder gaan uitbreiden.
We gaan weer spelen vanuit een “gedoseerde” shotgun: Niet allemaal tegelijk vanuit het Grand Café naar de baan, maar volgens afroep van de wedstrijdleiding per flight om de beurt naar de desbetreffende tee-box, en daar wordt gestart op signaal van de wedstrijdleiding.
Alle vaste deelnemers aan deze ochtenden krijgen per e-mail verdere informatie van de commissie.
NB: Leden die nog nooit hebben meegespeeld op een van deze ochtenden, maar dat wel eens leuk zouden vinden kunnen zich aanmelden bij secretaris@deheensche.nl

Maandagavondcompetitie.
Start weer wekelijks vanaf Maandag 6 juli.   Op inloop van 18.00 tot 18.45 uur.
De flights zullen starten met tussenpozen van 7 minuten, op aanwijzing van de wedstrijdleiding op hole 1.
Flights van 3 of 4, afhankelijk van de opkomst vanaf 18.00 tot 18.56 uur.
De foto’s van de scorekaarten sturen aan: fabiennepeersman@gmail.com

Zomercompetitie.
Start weer 2-wekelijks vanaf Zaterdag 4 juli.  Start steeds om 9.30 uur  
In verband met indeling van de flights minstens 15 minuten vóór de start aanwezig zijn.
Op aanwijzing van de wedstrijdleiding gaan de flights naar de tee-boxen.
De foto’s van de scorekaarten sturen aan: Adriaansenh@outlook.com

Wedstrijden.
Er is besloten om dit jaar géén Clubkampioenschap te organiseren.

De Midzomerwedstrijd staat gepland op Zaterdag 22 augustus.
Nadere informatie volgt t.z.t. van de WeCo.

Laddercompetitie. 
De WeCo start een laddercompetitie in ‘matchplay met handicapverrekening’ op voor alle leden.
Deze zal lopen vanaf half juli tot half december.
Alle leden van golfvereniging De Heensche krijgen daarover van de WeCo-voorzitter nader bericht,
én kunnen zich daarvoor aanmelden. Prijsuitreiking zal zijn bij het Oliebollentoernooi.

Starterstoernooi. 
Om de beginnende golfers, en die leden die golf-inactief thuis zitten te enthousiasmeren wordt er een starterstoernooi georganiseerd.
Op Zaterdag 25 juli a.s.  zal bij een minimumaantal van 12 deelnemers een wedstrijd worden gehouden van 13.30 tot 16.00 uur.
Alle leden met een Exact Handicap van 50 – 55 krijgen daarvoor een uitnodiging van de WeCo.
Advies: Doe mee!!

Tot slot registratie van de Scorekaarten.  [protocol]
Aangezien we de scorekaarten niet mogen uitwisselen, maar wel goed willen registreren, geldt:

 1.  Je neemt een lege scorekaart en noteert jouw naam op de 3e plaats bij Marker.
 2.  Op de eerste teebox die je speelt bepaal je voor wie jij de marker bent en die naam zet je bij Speler A.
 3.  Eventueel vul je ook Speler B nog in (en registreer je ook die score).
 4.  Je overlegt steeds na een hole de onderlinge scores, die genoteerd zijn.
 5.  Na de laatste hole bespreek je onderling de eindstand die genoteerd is op de onderlinge kaarten.
 6.  Als marker noteer je deze eindscore (als Stablefordscore, of totaalslagen bij strokeplay) 
   in het vakje linksonder.  Daar noteer je ook het aantal birdies bij.   (Net zoals anders dus)
 7.  Van de scorekaart maak je een duidelijke totaalfoto en die stuur je naar de wedstrijdleiding.
 8.  Jouw eigen score voer je thuis in de handicapmodule van de vereniging, of in de Golf-App in.
  (Deze twee zijn namelijk gelinkt aan elkaar, maar kan soms even duren voordat dat is doorgevoerd).

Vragen?
secretaris@deheensche.nl