Update Corona 12 augustus 2020

Beste golfleden,

Hierbij stuur ik u namens het bestuur van onze vereniging een deel van de laatste update welke wij van de NGF hebben ontvangen, waarin de laatste noodverordening is opgesteld.
Zeker nu het opleven van het corona-virus bij ons in West-Brabant een piek kent, wordt ook vanuit de veiligheidsregio met klem verzocht extra attentie hieraan te geven.

Het mag inmiddels toch wel duidelijk zijn dat wij allen een individuele verantwoordelijkheid hebben om ons te houden aan het corona-protocol wat is opgesteld.

Immers: Niet de gemeente of een BOA hoeft ons te controleren als wijzelf de regels goed in acht nemen.
Houd je dus aan de 1,5 meter onderlinge afstand, en aan de andere voorschriften.
En doe dat óók als het gezellig is op de golfdagen als we met meer bij elkaar zijn, zoals bv. op de dames- en herenochtend, en de maandagavonden.
En denk daar vooral ook aan op het terras.
Neem en geef iedereen de ruimte!

Het bestuur
Golfvereniging De Heensche.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Bericht NGF (deel):

Beste mensen,
Er is inmiddels meer duidelijk geworden over de uitwerking van de nieuwe maatregelen i.v.m. de coronacrisis.
Wij realiseren ons dat hetgeen nu wordt gevraagd niet fijn is, maar helaas wel strikt noodzakelijk volgens de laatste noodverordening, die met ons, de NGF, is gedeeld.
Hierin is een en ander juridisch verankerd en gemeentes kunnen kunnen op basis hiervan handhaven. Voor het onderstaande gaan we ervan uit dat voor alle regio’s dezelfde noodverordening zal gelden.

De volgende tekst is voor de horeca op golfbanen van toepassing:
Het is verboden een samenkomst in eet- en drinkgelegenheid of daarbij behorend buitenterras op een golfterrein te organiseren, te laten organiseren, te laten plaatsvinden zonder:
a. de bezoekers vooraf of bij aankomst te laten reserveren.
b. de gezondheid van de bezoekers te verifiëren
c. de bezoekers te placeren; en
d. de bezoekers te vragen hun contactgegevens beschikbaar te stellen en in te
stemmen met de overdracht van deze gegevens ten behoeve van de uitvoering
van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD.
Daartoe moeten de volgende gegevens worden verstrekt: (*)
1. Volledige naam.
2. Datum en aankomststijd.
3. e-mailadres
4. telefoonnummer
5. toestemming.

De genoemde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor een eventueel bron- en   contactonderzoek van de GGD,
en worden 14 dagen bewaard en daarna vernietigd door de exploitant.

Het navolgende is ook relevant voor ons:
De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport draagt de voorzitters van de veiligheidsregio’s in de aanwijzing op om over te gaan tot een sluting van maximaal
14 dagen van locaties, die gekoppeld worden aan meerdere (clusters van) besmettingen via het bron- en contactonderzoek van de GGD.

Dus als er een uitbraak plaatsvindt in uw clubhuis, kan dit worden gesloten.
Reden temeer om te zorgen dat golfers en gasten zich strikt aan de regels houden.

(Tot zover dit deel van de NGF-corona-update)

* Als vereniging hebben we onderling afgesproken dat golf(st)ers voor de damesochtend
en de herenochtend, en de maandagavond zich voordien melden bij de commissie.