Update Corona 14 oktober 2020

Beste golfleden,

Helaas moeten we allemaal weer een stap terug gaan maken.
Ook met de inmiddels weer verworven golf-vrijheden.

Als bestuur van onze golfvereniging hebben we, in overleg met de diverse commissies,
besloten dat De Heensche voorlopig geen evenementen organiseert.

Dat wil zeggen géén dames- en/of herenochtend, geen wintercompetitie,
geen maandagavondcompetitie, en ook géén wedstrijden in verenigingsverband.

Er mag nog wél gegolfd worden op persoonlijk initiatief.
Weliswaar zó dat daarbij het corona-protocol wordt nageleefd.
Zie hiervoor ook het protocol van Akkermans L&G. Lees hier Akkermans corona protocol
Men dient de tee-timer te gebruiken voor het reserveren.

In afwachting van weer betere tijden,
Het bestuur.