Nieuwsflits 31-12-2020

Beste golfleden,

Vorig jaar stonden we bij de Nieuwjaarsreceptie gezellig te proosten op een goed 2020.
Nu in januari 2021 is het helaas niet mogelijk om zo’n receptie te organiseren.
Toch wil ik als voorzitter, samen met jullie, even terugblikken op het jaar 2020 en ook vooruitkijken naar 2021.
In alle opzichten was 2020 een zeer bewogen jaar.
Iedereen heeft te maken gehad met de effecten van de Corona-pandemie.
Als vereniging hebben we lange tijd niet mogen spelen.
We konden geen wedstrijden uitschrijven of extra activiteiten organiseren.
Ook de Algemene ledenvergadering moesten we per e-mail laten plaatsvinden.
In de zomer konden we de draad gelukkig enigszins oppakken en hebben we ook weer enkele wedstrijden kunnen spelen.
Momenteel is het alleen onder strikte voorwaarden en met maximaal twee personen mogelijk om recreatief te golfen.
We prijzen ons gelukkig dat de golfsport wél beoefend kan worden.
Daardoor is het ledental dit jaar ook fors toegenomen met 61 nieuwe leden en hebben we in oktober ons 300e lid kunnen inschrijven.
Helaas hebben we daarnaast van twee leden, Giel Maas uit Hoogerheide en Bart de Jong uit Steenbergen, definitief afscheid moeten nemen.
Hoe het nieuwe jaar 2021 zal gaan verlopen is voor iedereen nu nog onzeker.
Laten we hopen dat, mede door de aankomende vaccinatie, het spoedig tóch weer mogelijk wordt om de draad op te pakken en gezamenlijk te kunnen golfen.
Wanneer dit alles realiteit is, zullen we alsnog op gepaste wijze het nieuwe “golfjaar” met jullie willen openen.

Ondanks deze onzekerheid wil ik jullie, mede namens het bestuur, een fijne jaarwisseling en vooral een goed en gezond 2021 toewensen.

Wim de Kievit,
voorzitter GDH.