Nieuwsbrief maart 2022 gepubliceerd

De redactie van onze nieuwsbrieven heeft haar eerste nieuwsbrief van 2022 het licht doen zien.
In deze nieuwsbrief leest u onder andere alles over de al gehouden wedstrijden in 2022.
Ook zijn er in de nieuwsbrief ook foto’s van onze golf-activiteiten te zien.

Veel leesplezier hier.