Nieuwsflits 2023 week 7

De redactie van onze De Heensche Nieuwsbrief heeft vandaag Nieuwsbrief 96 het licht doen zien.

In deze nieuwsbrief is een belangrijk artikel opgenomen over de baan. Het is belangrijk dat u die informatie tot u neemt.

Ons advies lees de nieuwsbrief!  Hier leest u de nieuwsbrief 96