Activiteiten

Spelvormen

Strokeplay

De speler, het paar of het team, die/dat de vastgestelde ronde in het minst aantal netto slagen (bruto slagen minus handicap) scoort is de winnaar. Om langzaam spel te voorkomen, wordt een stroke-maximum ingesteld. Dit is het aantal slagen dat men boven de par van de hole mag slaan voordat men de bal moet opnemen. Op wedstrijden van De Heensche is het stroke-maximum 7 slagen.

Stableford

De speler, het paar of het team, met het hoogst aantal Stablefordpunten over de vastgestelde ronde, is de winnaar. De telling gebeurt door toekenning van punten per hole. Het aantal punten dat op een hole gehaald kan worden is een functie van de netto score ten opzichte van de par op die hole. Een netto score van meer dan 1 slag boven par geeft 0 punten; een netto score van 1 slag boven par geeft 1 punt, een netto par geeft 2 punten, een netto score van 1 slag onder par geeft 3 punten; een netto score van 2 slagen onder par geeft 4 punten etc. Als men geen punten meer kan behalen, dan moet men de bal opnemen.

Foursome

Dit is een wedstrijd waarin 2 spelers als team spelen tegen 2 andere spelers. Zij spelen met 1 bal en slaan om beurten. De spelers mogen zelf bepalen wie van beiden afslaat op alle oneven holes en wie op de even holes. Foursome kan als Strokeplay of als Stableford worden gespeeld.

Greensome

Dit is een wedstrijd waarbij 2 spelers als team spelen tegen 2 andere spelers. Beiden slaan af op elke hole, waarna zij bepalen met welke bal verder gespeeld wordt. Degene wiens bal niet gekozen is, doet de volgende slag en verder slaat men om beurten tot de hole is uitgespeeld. Greensome kan als Strokeplay of als Stableford worden gespeeld.

Chapman Greensome

Dit is een wedstrijd waarbij 2 spelers als team spelen tegen 2 andere spelers. Beiden slaan af op elke hole, vervolgens doen ze een slag met de bal van de ander, waarna zij bepalen met welke bal verder gespeeld wordt. Degene wiens bal niet gekozen is, doet de volgende slag en verder slaat men om beurten tot de hole is uitgespeeld. Chapman Greensome kan als Strokeplay of als Stableford worden gespeeld.

Vierbal

Dit is een wedstrijd waarbij 2 spelers als team spelen tegen 2 andere spelers. Zij spelen ieder hun eigen bal. De beste netto score van 1 van de partners is de score van de hole. Vierbal kan als Strokeplay of als Stableford worden gespeeld.

Texas Scramble

Een wedstrijd waarbij 2, 3 of 4 spelers een team vormen. Allen slaan af, waarbij gekozen wordt voor de bal met de beste ligging. De overige ballen worden opgenomen. Nu plaatsen de andere spelers om de beurt hun bal binnen een stoklengte van de gekozen bal, maar niet dichter bij de hole en doen de volgende slag, waarna weer de beste ligging wordt bepaald. Op de green moet de bal geplaatst worden binnen 10 cm van de gekozen bal.

Matchplay

Matchplay wordt gespeeld per hole. De speler die de hole uitspeelt met het minst aantal slagen, wint de hole. Met een gelijk aantal slagen wordt de hole gehalveerd. De telling geschiedt in de volgende termen: zoveel holes voor (holes up), of gelijk (all square). Een speler of partij is “dormie” wanneer deze evenveel holes up staat als er nog te spelen zijn.

Single Matchplay met handicap verrekening

Een wedstrijd tussen 2 spelers. Het aantal slagen die men krijgt is gelijk aan het verschil tussen de beide playing handicaps. Dit aantal slagen wordt verrekend volgens de stroke index. Als een wedstrijd gelijk eindigt, wordt de wedstrijd beslist door een sudden death play off, te beginnen bij hole 1. Op de extra slagen worden opnieuw de handicapslagen verrekend volgens de stroke index.

Fourball Matchplay met handicap verrekening

Een wedstrijd waarin 2 spelers (A en B) als partners spelen tegen 2 andere spelers (C en D). Elke speler speelt met zijn eigen bal. De beste score per hole van A en B speelt tegen de beste score van C en D. Handicap verrekening: de speler met de laagste handicap krijgt geen slagen, de andere 3 spelers krijgen het aantal slagen gelijk aan de playing handicap – playnig handicap van de speler met de laagste handicap. De handicap slagen worden gegeven volgens de stroke index.

Amerikaantje

Dit is een soort matchplay waarbij 3 spelers per hole 6 punten verdelen:

De speler met de laagste netto score krijgt 4 punten, de tweede speler krijgt 2 punten en de derde speler geen punten,  Maken alle spelers dezelfde netto score, krijgt ieder 2 punten,  Als 2 spelers de winnende netto score maken, krijgen beiden 3 punten en de derde geen punten,  Wint een speler de hole en hebben de anderen een gelijke netto score, dan krijgt de winnaar 4 punten en de beide anderen 1 punt.

Vossenjacht

Een vossenjacht is een vorm van strokeplay waarin men op elke hole speelt tegen de score van een zogenoemde vos. De telling vindt plaats als in Matchplay. De vos speelt voorop in de wedstrijd. Na afloop van elke hole noteert hij de netto score en bevestigt deze op een briefje aan de vlaggenstok of op de tee van de volgende hole. De andere spelers vergelijken hun netto score met de score van de vos. Zij kunnen dus direct bepalen of zij de hole hebben gewonnen (+), verloren (-) of gehalveerd (0).

Ringerscore

Ringerscore is een wedstrijd, waarin iedere speler probeert om zoveel mogelijk een par te spelen en wel op de verschillende holes, over meerdere wedstrijden. Wie op de meeste verschillende holes per jaar een par kan spelen is de eindwinnaar. Voor de eventuele dagprijs wordt gespeeld volgens de normale Stablefordsysteem.