Activiteiten

Spelvormen

Basisspelvormen.

Stableford.

Bij een Stableford-wedstrijd wordt uitgegaan van de individuele Exact Handicap, waaraan de voor de baan bepaalde Playing Handicap is gekoppeld. (zie Handicaptabellen)

Als basis wordt gesteld dat het spelen van een hole in PAR de golfer 2 Stablefordpunten oplevert. Bij één slag boven PAR geeft dit nog 1 punt, bij twee en meer slagen boven PAR verdient men geen punten meer. Zo ook geeft een birdie (één onder PAR) 3 punten etc.

De Playing Handica  geeft het aantal extra handicapslagen aan die een speler meekrijgt, te verdelen op basis van de stroke-indexen van de golfbaan.

Op grond daarvan wordt de nettoscore per hole in Stablefordpunten berekend.

De speler, het paar, of het team met het hoogst aantal totaalpunten over de gehele ronde is de winnaar.

Als men op een hole geen Stablefordpunten meer kan behalen, dient de bal te worden opgenomen.

Strokeplay.

Bij een Strokeplay-wedstrijd noteert de golfer per hole het aantal benodigde slagen.

Het totaal van het aantal benodigde slagen over alle holes van de speelronde is de eindscore.

De speler, het paar, of het team met het minst aantal totaalpunten over de gehele ronde is de winnaar.

Om langzaam spel te voorkomen is bij wedstrijden op De Heensche een stroke-maximum ingesteld, en dient men na 7 slagen op een hole de bal op te nemen en vervolgens een score van 8 slagen op de scorekaart in te vullen.

Strokeplay-wedstrijd met Handicapverreking.

Bij deze speciale strokeplay-wedstrijd trekt de deelnemende speler aan het einde van de totale speelronde zijn individuele Playing Handicap af van het totaal aantal gescoorde punten.

Matchplay.

Deze spelvorm wordt gespeeld per hole.

De speler, het paar, of het team met de minste slagen wint de hole.

Een winnend hole heet Hole Up, waarbij een + wordt genoteerd op de scorekaart ; een verloren hole is Hole Down met een notitie op de scorekaart.

Een gelijk spel wordt Hole Square genoemd, met een 0 als notering op de scorekaart.

De speler, het paar, of het team met de meeste pluspunten over de gehele ronde is winnaar.

 

Er zijn nog allerlei andere spelvormen, zoals men kan vinden op de site van de NGF.

Bij gebruik daarvan zal door de dan aanwezige wedstrijdleiding voldoende duidelijk worden uitgelegd hoe er gespeeld dient te worden.

 

Competitiespelvormen.

Stableford-competitie.

Bij deze competitie wordt de eindscore bepaald door het totaal van de behaalde Stablefordpunten in een vooraf vastgesteld aantal wedstrijden. Voor een individuele einduitslag bij deze competitie moet de speler aan minstens de helft (plus één) van de gespeelde competitiewedstrijden deelnemen.

Ringerscore-competitie

Deze competitie bestaat uit een vooraf vastgesteld aantal wedstrijden.

Bij deze wedstrijdvorm blijft, over alle wedstrijden gezien, de laagst behaalde score van een hole als waarde staan. De speler met de uiteindelijk laagste totaalscore over alle 18 holes is de winnaar van de competitie.